چه خبر از کوچه پس کوچه های فضای مجازی ؟!

%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88 - X فضای مجازی و فضای سایبری- شبکه های اجتماعی- آداب شبکه های اجتماعی- شبکه های پیام رسان- 14 ستاره- حضور در شبکه اجتماعی- اینترنت- 14setare.com- تلگرام- راه کاهش زمان حضور در تلگرام و شبکه های اجتماعی- فیسبوک- توئیتر- واتس آپ- وایبر - فضای مجازی و اخلاق - اخلاق در تلگرام و فضای مجازی - افسردگی -

دوستی های اینترنتی و برقرار کردن ارتباطات خارج از قاعده در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی از نمونه آسیب های اجتماعی به شمار می رود که در طول یک دهه گذشته با سیر و شتاب فزاینده ای روبرو شده است، معضلی که عمدتا به نتایج ناگوار و شکست های عمیقی ختم میشود.

به گزارش چهارده ستاره، ارتباطات اینترنتی و یا تعاملات میان دو جنس مخالف در شبکه های مجازی یا اجتماعی از نمونه معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با هزینه های سنگین روحی، عاطفی و شکست های خسارت باری همراه و همگام شده است.

البته نباید از نظر دور داشت که اساسا انسان موجودی اجتماعی است که فارغ از هرگونه تفکیک جنسیتی، نیازمند به ارتباط و رابطه اجتماعی است و سلب چنین امری از انسان، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا آنچه که باعث تحمیل خسارات و شکست های سنگین روحی، روانی، عاطفی اجتماعی و فرهنگی می شود، مشمول روابطی است که چارچوب ها، هنجارها و اصول و قواعد رایج و شایع در نظام ارزشی و فرهنگی جامعه ای همچون ایران در آن لحاظ نمی شود.

زهره کولیوند جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در تشریح و واکاوی الزامات و آسیب های ارتباطات اجتماعی در فضای مجازی اظهار داشت :

میل به پیشرفت و توسعه یکی از نیازها و اهداف جدی تمامی انسان ها به شمار می رود و به واقع میتوان گفت فرد فرد جامعه به انحای مختلف تلاش می کنند تا با پیمایش مسیری که به زعم آنها صحیح و اصولی است به موفقیت و پیشرفت مورد نظر خویش نائل شود.

وی افزود : از این رهگذر، تعاملات و ارتباطات اجتماعی یکی از اصلی ترین ضروریات و الزامات حصول پیشرفت، پویایی، توسعه و بالندگی است و در فقدان این امر، عملا تحقق اهداف مورد نظر مُیَسَر و امکان پذیر نخواهد شد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد :

در این میان، استفاده از فناوری های روز، ابزار و ظرفیتی محسوب می شود که با اتکای به آن به نحو شایسته و موثرتری اهداف تعریف و طراحی شده در اذهان افراد را قابل حصول میکند.

وی افزود : تردیدی وجود ندارد که فضای مجازی یکی از نقاط عطف قرن۲۱ به شمار می رود و قطعا در آینده و در بررسی و مطالعه تاریخ علم،از فضای مجازی به عنوان اصلی ترین رکن توسعه و پیشرفت بشریت در دوران معاصر یاد خواهد شد.

کولیوند عنوان کرد:در میان مزایا و ثمرات غیر قابل انکار فضای مجازی،آسیب ها،مخاطرات و چالش های بسیاری نیز وجود دارد که با اندکی تامل به روشنی در می یابیم بسیاری از ناهنجاری های اجتماهی به واسطه سوء استفاده، کژ فهمی و یا برخی از انگیزه ها و تمایلات انحرافی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی ظهور و بروز پیدا میکند.

وی افزود : به تعبیری میتوان گفت فضای مجازی،بستر و عرصه ای است آکنده از فرصت ها و تهدیدات متعدد و متکثر که می تواند زمینه صعود یا سقوط انسان ها را فراهم سازد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد :

البته تفسیر سقوط یا صعود یا فراز و نشیب سرنوشت انسان ها یا طبقات اجتماعی در قالب فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه معنا پیدا می کند و ممکن است برخی از آسیب های فعلی در جامعه ایران، به عنوان دغدغه جدی و معضل اجتماعی ِجوامعِ دیگر مطرح نباشد و یا بالعکس، اما به هر ترتیب صعود یا سقوط هر جامعه ای بر اساس خوانِشی که از فرهنگ، ارزش ها و بایدها و نبایدهای مرسوم و مصطلح در آن وجود دارد تعبیر و معنا میشود.

وی افزود : با این اوصاف، استفاده و بهره گیری از فضای مجازی باید در قالب فرهنگ و عرفِ حاکم بر جامعه معنا و مفهوم پیدا کند و از این منظر هر آنچه که هنجارهای موجود و مرسوم را زیر سوال ببرد تهدیدی بالقوه و جدی محسوب میشود که جامعه را به تدریج با چالش های عدیده ای مواجه خواهد ساخت.

کولیوند گفت : لازمه مصونیت و دفع تهدیدات اجتماعی در فضای مجازی استفاده صحیح، موثر و کارآمد از این ظرفیت است، امری که خوب و بد آن در قالب فرهنگ و عرف مرسوم و رایج در جامعه مفهوم پیدا میکند.

وی افزود : متاسفانه بعضا در میان قشر جوان و نوجوان، افراد و گروه هایی در شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی حضور پیدا می کنند که بدون درکی صحیح از فرصت های سازنده این فناوری ها در رشد و توسعه فردی و اجتماعی، به صورتی مخرب نقش آفرینی می کنند که دوستی های نابه هنجار از نمونه این معضلات به شمار می رود.

کولیوند گفت : چرایی و ریشه یابی گرایش و تمایل جوانان یا نوجوانان به برقراری ارتباطات ناهنجار در فضاهای مجازی به یک عامل خاص و منفرد خلاصه نمی شود و به واقع انگیزه ها و دلایل متعدد و متنوعی را میتوان برای آن تشریح و تعریف کرد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد :

اما آنچه که ضریب تمایل و گرایش چنین افرادی را برای حضور در فضاها و شبکه ای اجتماعی تشدید میکند به کنترل نسبتا ضعیفی بازمی گردد که در فضای مجازی شاهد آن هستیم و به واقع پنهانی بودن شخصیت و هویت افراد، بستری را فراهم میکند تا افرادی که مستعد برقراری چنین ارتباطاتی هستند با آزادی عمل هر چه بیشتری به اهداف و خواسته های خویش دست یابند.

از اعتماد به نفس ضعیف تا مُسَکِنی برای کاهش دردهای روحی و روانی

راضیه اشرف آبادی، روانشناس و کارشناس امور خانواده در تشریح و واکاوی دلایل و عوامل موثر در ترغیب برخی جوانان به برقراری ارتباط در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی عنوان کرد :

یکی از عوامل تاثیر گذار در تشویق و تشدید تمایل جوانان و نوجوانان به حصول چنین ارتباطاتی در فضای مجازی را باید در اعتماد به نفس ضعیف آنها جستجو کرد.

وی افزود : گمنامی و پنهان بودن شخصیت و مناسب و مهیا بودن فضا برای طرح ادعاهایی واهی، کاذب و دروغین و شخصیت سازی های کاذب از ویژگی ها و مختصات فضای مذکور به شمار می رود.

روانشناس و کارشناس امور خانواده عنوان کرد : به واقع در چنین بستر و شرایطی افراد ضعیف النفس قادر هستند در راستای تمایلات و نیازهای درونی خویش، نسبت به برقراری ارتباطات دوستانه اقدام کنند.

اشرف آبادی گفت : البته طرح این موضوع به این معنا نیست که لزوما هر آنکس که در این فضا حضور پیدا میکند ضرورتا در جهت و مسیر ناصحیح گام بر میدارد، اما نمیتوان این واقعیت را نیز انکار کرد که به هر حال بستر مورد اشاره برای عده ای از افراد و گروه های اجتماعی فضایی مناسب برای نائل شدن به اهداف خاص خویش محسوب می شود.

وی افزود : تنوع و گستردگی مخاطبان از دیگر ویژگی های فضای مجازی به شمار می رود و به واقع فرد در آن قادر است با تعداد بسیاری از مخاطبان و کاربران ارتباط برقرار کند و این ویژگی برای افراد تنوع طلب، فرصت ویژه ای محسوب می شود که می توانند نسبت به برقراری ارتباط در دامنه وسیع تری اقدام کنند.

روانشناس و کارشناس امور خانواده گفت :

کم نیستند افراد شکست خورده و سرخورده ای که حضور در این فضا را به مثابه مُسَکِنی برای کاهش و التیام زخم ها و دردهای روحی، روانی، عاطفی و درونی خویش می پندارند و از این طریق تلاش می کنند نیازهای خود را تامین کنند.

وی عنوان کرد : تجربه ثابت کرده که بسیاری از ارتباطات اینچنینی به تدریج به محل و عاملی برای بروز و تشدید آسیب های جدی و عمیق تر مبدل میشود که ثمره و نتیجه ای جز انزوا، افسردگی، خستگی روحی و روانی، نا امیدی دلسردی و … در پی ندارد.

اشرف آبادی در خاتمه یادآور شد : آموختن و فراگیری سواد رسانه ای و کسب مهارت های زندگی از ضروریاتی است که باید به عنوان اولویتی ویژه در دستور کار مراکز و نهادهای آموزشی و تربیتی جامعه قرار گیرد، در غیر این صورت در عصری که هر روز شاهد عرضه فناوری های جدیدتر و به روز تر در حوزه ارتباطات و فضای مجازی هستیم، ضریب و دامنه آسیب های مرتبط با این حوزه با افزایش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

———————————–

برچسب

مطالب مرتبط را نگاهی بیندازید

0 دیدگاه برای : “چه خبر از کوچه پس کوچه های فضای مجازی ؟!”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه 14 ستاره

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، عضو خبرنامه شوید.

آخرین مطالب مرتبط