پربازدید های اخبار ورزشیفوتبال ایران

برنامه کامل لیگ برتر شانزدهم + زمان بازیها

حمید استیلی و جواد زرینچه - عکس قرعه کشی لیگ شانزدهم - فصل16 لیگ برتر ایران- 14 ستاره X 14setare.com X برنامه بازی های لیگ برتر در فصل شانزدهم X برنامه کامل لیگ برتر شانزدهم X تارخ شروع لیگ برتر ایران در سال 95 X تاریخ بازی رفت دربی تهران X تاریخ دیدار پرسپولیس استقلال تهران X حریف استقلال در هفته اول لیگ برتر X حریف پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر X حریف تراکتور در هفته اول لیگ برتر X حریف سپاهان در هفته اول لیگ برتر X داربی تهران X زمان شهرآورد تهران X قرعه تیمهای لیگ برتری در لیگ شانزدهم X قرعه کشی لیگ ایران X قرعه کشی لیگ شانزدهم X لیگ برتر فوتبال ایران X برنامه بازی های پرسپولیس در لیگ شانزدهم X برنامه بازی های استقلال در لیگ شانزدهم X برناممه بازی های ماشین سازی در لیگ برتر شانزدهم X برنامه بازیهای تراکتور سازی در لیگ شانزدهم X برنامه بازی های تراکتورسازی در لیگ شانزدهم X برنامه بازی های سیاه جامگان مشهد در لیگ برتر شانزدهم

قرعه‌ کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر انجام شد که جذاب‌ ترین بازی هفته اول بین استقلال و نفت تهران خواهد بود.

به گزارش “۱۴ ستاره“، برنامه لیگ برتر فوتبال در فصل شانزدهم پس از انجام قرعه‌ کشی مشخص شد و به این ترتیب ۱۶ تیم لیگ برتر برنامه دیدارهای خود را در ۱۵ هفته نیم فصل نخست شناختند. دربی پایتخت هم هفته ششم برگزار خواهد شد.

قرعه‌ کشی فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال سه‌ شنبه شب در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور مدیران و مربیان باشگاه‌ های لیگ برتری، مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران و جمعی از خانواده فوتبال برگزار شد.

به این ترتیب بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته ‌های ششم و بیست و یکم بازیهای رفت و برگشت خود را برگزار خواهند کرد.

این مسابقه ۲۶ شهریور برگزار میشود و پرسپولیس در آن میزبان است.

همچنین در هفته نخست لیگ برتر پرسپولیس میهمان سایپا است و استقلال از نفت تهران تیم سابق سرمربی فعلی خود پذیرایی میکند.

برنامه نیم فصل اول و تاریخ‌های از پیش تعیین شده سازمان لیگ برای برگزاری دیدارهای لیگ برتر به شرح زیر است :

(نام‌ تیمهای میزبان در نیم فصل نخست، اول آورده شده است.)

* * * * * * * * * * * * * *

هفته اول :

دوشنبه و سه‌ شنبه، ۴ و ۵ مردادماه ۹۵

صبای قم – صنعت نفت آبادان

سیاه‌ جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

استقلال – نفت تهران

سایپا – پرسپولیس

گسترش‌ فولاد تبریز – پیکان

سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته دوم :

یکشنبه و دوشنبه، ۱۰ و ۱۱ مردادماه ۹۵

پیکان – صبای قم

پرسپولیس – فولاد خوزستان

نفت تهران – سپاهان اصفهان

پدیده خراسان – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال خوزستان – استقلال

ذوب‌ آهن اصفهان – سایپا

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌ سازی تبریز – گسترش‌ فولاد تبریز

* * * * * * * * * * * * * *

هفته سوم :

جمعه و شنبه، ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۹۵

صبای قم – ماشین‌ سازی تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال خوزستان

نفت تهران – پدیده خراسان

استقلال – صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان

گسترش‌ فولاد تبریز – پرسپولیس

سیاه‌ جامگان مشهد – سایپا

تراکتورسازی تبریز – پیکان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته چهارم :

پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و۲۲ مردادماه ۹۵

پرسپولیس – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – گسترش‌ فولاد تبریز

سیاه‌ جامگان مشهد – فولاد خوزستان

ماشین‌سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز

سایپا – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

پیکان – استقلال

استقلال خوزستان – نفت تهران

* * * * * * * * * * * * * *

هفته پنجم :

جمعه، ‌شنبه و یکشنبه، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریورماه ۹۵

صبای قم – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – سایپا

پدیده خراسان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

نفت تهران – صنعت نفت آبادان

استقلال – ماشین‌ سازی تبریز

گسترش‌ فولاد تبریز – سیاه‌ جامگان مشهد

سپاهان اصفهان – پیکان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته ششم :

پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۹۵

سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

پیکان – نفت تهران

ماشین‌ سازی تبریز – سپاهان اصفهان

سایپا – گسترش‌ فولاد تبریز

پرسپولیساستقلال

* * * * * * * * * * * * * *

هفته هفتم :

چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۱ شهریور و اول مهرماه ۹۵

صبای قم – سایپا

استقلال – ذوب‌ آهن اصفهان

گسترش‌ فولاد تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پیکان

تراکتورسازی تبریز – سیاه‌ جامگان مشهد

نفت تهران- ماشین‌ سازی تبریز

پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

* * * * * * * * * * * * * *

هفته هشتم :

جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۹۵

فولاد خوزستان – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

ماشین‌ سازی تبریز – استقلال خوزستان

سایپا – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – نفت تهران

سیاه‌ جامگان مشهد – استقلال

پیکان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌ فولاد تبریز – پدیده خراسان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته نهم :

پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۵

صبای قم – گسترش‌ فولاد تبریز

نفت تهران – ذوب‌آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – ماشین‌ سازی تبریز

سپاهان اصفهان – سیاه‌ جامگان مشهد

استقلال – سایپا

پدیده خراسان – پیکان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته دهم :

پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ آبان‌ماه ۹۵

صبای قم – پدیده خراسان

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – استقلال

گسترش‌ فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

سیاه‌ جامگان مشهد – نفت تهران

ماشین‌ سازی تبریز – پیکان

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

سایپا – سپاهان اصفهان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته یازدهم :

پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ آذرماه ۹۵

تراکتورسازی تبریز – صبای قم

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – سیاه‌ جامگان مشهد

نفت تهران – سایپا

پدیده خراسان – ماشین‌ سازی تبریز

استقلال – گسترش‌ فولاد تبریز

پیکان – پرسپولیس

* * * * * * * * * * * * * *

هفته دوازدهم :

پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۹۵

صبای قم – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

فولاد خوزستان – نفت تهران

سایپا – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان

پرسپولیس – ماشین‌ سازی تبریز

سیاه‌ جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان

گسترش‌ فولاد تبریز – سپاهان اصفهان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته سیزدهم :

پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۹۵

سپاهان اصفهان – صبای قم

ماشین‌ سازی تبریز – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

استقلال – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – گسترش‌ فولاد تبریز

پیکان – سیاه‌ جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – سایپا

پدیده خراسان – پرسپولیس

* * * * * * * * * * * * * *

هفته چهاردهم :

پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۹۵

صبای قم – نفت تهران

ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌ فولاد تبریز – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان

سیاه‌ جامگان مشهد – ماشین‌ سازی تبریز

سایپا – پیکان

استقلال – پدیده خراسان

* * * * * * * * * * * * * *

هفته پانزدهم :

جمعه، شنبه و یکشنبه، ۳، ۴ و ۵ دی‌ ماه ۹۵

استقلال خوزستان – صبای قم

پدیده خراسان – ذوب‌آهن اصفهان

پیکان – فولاد خوزستان

نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌ سازی تبریز – سایپا

پرسپولیس – سیاه‌ جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – گسترش‌ فولاد تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال

 * * * * * * * * * * * * * *

——————————————–

برچسب

مطالب مرتبط را نگاهی بیندازید

0 دیدگاه برای : “برنامه کامل لیگ برتر شانزدهم + زمان بازیها”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه 14 ستاره

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، عضو خبرنامه شوید.

آخرین مطالب مرتبط