پربازدید های اخبار ورزشیتوپ و تور

برنامه کامل لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶

هفته سوم- گروه لیگ جهانی ۲۰۱۶-دوازه گروه-برنامه مسابقات لیگ جهانی-گروه های ۱۲گانه و میزبان هرگروه-لیگ جهانی ۲۰۱۶-لیگ جهانی والیبال-Slide1-برنامه مسابقات ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶-گروه بندی مسابقات-X لیگ جهانی ۲۰۱۶ والیبال X برنامه بازیهای لیگ جهانی والیبال X تیم ملی والیبال ایران X زمان بازیهای ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶ X 14 ستاره X 14setare.com X گروه ایران در لیگ جهانی X برنامه هفته اول لیگ جهانی والیبال X برنامه هفته دوم لیگ جهانی والیبال X برنامه هفته سوم لیگ جهانی والیبال X ساعت بازی ایران در لیگ جهانی والیبال X والیبال

تیم ملی والیبال ایران همچون سالهای گذشته در گروه A مسابقات با برترین تیمهای والیبال جهان در لیگ جهانی بازی خواهد کرد.

به گزارش “۱۴ ستاره“، تیم ملی والیبال ایران همچون سالهای گذشته در گروه A مسابقات با برترین تیمهای والیبال جهان در لیگ جهانی بازی خواهد کرد.

طبق برنامه زیر بازیهای ایران از ۲۷ خرداد شروع و تا ۱۳ تیر ماه مرحله مقدماتی لیگ جهانی ادامه می یابد.

سهم ایران از میزبانی این مسابقات از پنجم تیر ماه تا سیزده تیر خواهد بود و خرید بلیط آنلاین مسابقات لیگ جهانی در ورزشگاه آزادی از طریق سایت و کانال و اینستاگرام ما حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

*** هفته نخست (۲۷ تا ۳۰ خرداد)

* گروه اول : استرالیا، فرانسه، ایتالیا و بلژیک

میزبان شهر سیدنی : ورزشگاه المپیک پارک

جمعه ۲۸ خرداد : فرانسه – ایتالیا (ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه) و استرالیا – بلژیک (ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه)

شنبه ۲۹ خرداد : بلژیک – ایتالیا (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و استرالیا – فرانسه (ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه)

یکشنبه ۳۰ خرداد : فرانسه – بلژیک (ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت ۱۵ و ۱۰ دقیقه)

* گروه دوم : برزیل، ایران، آرژانتین و آمریکا

میزبان شهر ریودوژانیرو : ورزشگاه کاریوکا ۱

پنج شنبه ۲۷ خرداد : برزیل – ایران (ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه) و آمریکا – آرژانتین (ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه)

جمعه ۲۸ خرداد : برزیل – آرژانتین (ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه) و آمریکا – ایران (ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه)

شنبه ۲۹ خرداد : ایران – آرژانتین (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه) و برزیل – آمریکا (ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه)

* گروه سوم : روسیه، بلغارستان، لهستان و صربستان

میزبان شهر کالینینگراد : ورزشگاه دی اس یانتارنی

جمعه ۲۸ خردادماه : بلغارستان – لهستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – صربستان (ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه)

شنبه ۲۹ خردادماه : بلغارستان – صربستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – لهستان (ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه)

یکشنبه ۳۰ خردادماه : صربستان – لهستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – بلغارستان ساعت (۱۹ و ۱۰ دقیقه)

هفته اول-12 گروه لیگ جهانی 2016-دوازه گروه-برنامه مسابقات لیگ جهانی-گروه های 12گانه و میزبان هرگروه-لیگ جهانی 2016-لیگ جهانی والیبال-Slide1-برنامه مسابقات ایران در لیگ جهانی 2016-گروه بندی مسابقات

*** هفته دوم (سوم تا ششم تیرماه)

* گروه اول : لهستان، روسیه، فرانسه و آرژانتین

میزبان کشور لهستان شهر و ورزشگاه هنوز مشخص نشده است

جمعه چهارم تیرماه : روسیه – فرانسه (ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه) و لهستان – آرژانتین (ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه : فرانسه – آرژانتین (ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه و لهستان – روسیه (ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه : آرژانتین – روسیه (ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه و لهستان – فرانسه (ساعت ۲۰ و ۱۰)

* گروه دوم : ایتالیا، آمریکا، بلژیک و استرالیا

میزبان ایتالیا شهر رم ورزشگاه پالالوتوماتیکا

جمعه چهارم تیرماه : بلژیک – آمریکا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه : آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و ایتالیا – بلژیک (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه : استرالیا – بلژیک (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و آمریکا – ایتالیا (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

* گروه سوم، صربستان، برزیل، بلغارستان و ایران

میزبان صربستان شهر بلگراد سالن پی اونیر

پنج شنبه سوم تیرماه : ایران – بلغارستان (ساعت ۱۶) و برزیل – صربستان (ساعت ۱۹)

جمعه چهارم تیرماه : برزیل – ایران (ساعت ۱۶) و صربستان – بلغارستان (ساعت ۱۹)

شنبه پنجم تیرماه : بلغارستان – برزیل (ساعت ۱۶) و ایران – صربستان (ساعت ۱۹)

هفته دوم-۱۲ گروه لیگ جهانی ۲۰۱۶-دوازه گروه-برنامه مسابقات لیگ جهانی-گروه های ۱۲گانه و میزبان هرگروه-لیگ جهانی ۲۰۱۶-لیگ جهانی والیبال-Slide1-برنامه مسابقات ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶-گروه بندی مسابقات

*** هفته سوم (یازدهم تا سیزدهم تیرماه)

* گروه اول : فرانسه، بلژیک، لهستان و برزیل

میزبان فرانسه شهر نانسی، سالن پالا دیسپوق ژون وی

جمعه یازدهم تیرماه : برزیل – لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه – بلژیک (ساعت ۱۸)

شنبه دوازدهم تیرماه : برزیل – بلژیک (ساعت ۱۵) و فرانسه – لهستان (ساعت ۱۸)

یکشنبه سیزدهم تیرماه : بلژیک – لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه – برزیل (ساعت ۱۸)

* گروه دوم : آمریکا، بلغارستان، روسیه و استرالیا

میزبان آمریکا شهر دالاس، ورزشگاه کی بیلی هاتچسن

جمعه یازدهم تیرماه : استرالیا – روسیه (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و آمریکا – بلغارستان (ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه)

شنبه دوازدهم تیرماه : بلغارستان – روسیه (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۹ و ۴۰)

یکشنبه سیزدهم تیرماه : آمریکا – روسیه (ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه) و بلغارستان – استرالیا (ساعت ۱۵ و ۱۰)

*گروه سوم : ایران، ایتالیا، آرژانتین و صربستان

میزبان ایران شهر تهران سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

جمعه یازدهم تیرماه : ایتالیا – آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران – صربستان (ساعت ۲۱)

شنبه دوازدهم تیرماه : صربستان – آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران – ایتالیا (ساعت ۲۱)

یکشنبه سیزدهم تیرماه : ایتالیا – صربستان (ساعت ۱۸) و ایران – آرژانتین (ساعت ۲۱)

هفته سوم- گروه لیگ جهانی ۲۰۱۶-دوازه گروه-برنامه مسابقات لیگ جهانی-گروه های ۱۲گانه و میزبان هرگروه-لیگ جهانی ۲۰۱۶-لیگ جهانی والیبال-Slide1-برنامه مسابقات ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۶-گروه بندی مسابقات

تیمهای فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی، لیگ جهانی ۲۰۱۵ به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

منبع : سایت هواداران والیبال

————————————————————–

برچسب

مطالب مرتبط را نگاهی بیندازید

0 دیدگاه برای : “برنامه کامل لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه 14 ستاره

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، عضو خبرنامه شوید.

آخرین مطالب مرتبط